Cijfers

De langste lijst

126 zoveel kandidaten staan er op de langste lijst

De ‘kleinste’ partij heeft er maar 10

Een partij mag maximaal 80 kandidaten op de lijst zetten per kieskring volgens de kieswet (artikel H 6). Sommige partijen zetten lijstduwers op hun kandidatenlijst die verschillen per kieskring. Zo kan een partij het totaal-aantal kandidaten opkrikken.

Het totaal aantal kandidaten per partij
Aantal Partij
126 Forum voor Democratie
80 VVD
80 D66
80 BBB
66 GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)
50 SP (Socialistische Partij)
50 Partij voor de Dieren
50 ChristenUnie
50 BVNL / Groep Van Haga
49 CDA
46 DENK
45 PVV (Partij voor de Vrijheid)
44 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
44 Nieuw Sociaal Contract
38 JA21
34 Piratenpartij - De Groenen
31 Splinter
28 Samen voor Nederland
24 50PLUS
21 Volt
20 LEF - Voor de Nieuwe Generatie
19 LP (Libertaire Partij)
17 Nederland met een PLAN
15 BIJ1
11 Politieke Partij voor Basisinkomen
10 PartijvdSport

Mannen/vrouwen

1.8× meer mannen dan vrouwen zijn verkiesbaar*

Van alle kandidaten zijn er 648 man en 369 vrouw. Van 111 kandidaten weten we het niet.

Dat we het van sommige kandidaten niet weten, komt omdat een aantal partijen geen geslacht doorgeeft bij het inleveren van hun kandidatenlijsten.

Verder wordt er bij de kandidatenlijsten niet iemands gender opgeschreven. Daardoor weten we dus ook niet of er non-binaire kandidaten op de lijsten staan.

Woonplaatsen

10% woont in Amsterdam

En dat terwijl er maar 5.1% van de Nederlandse bevolking woont.

Na Amsterdam komen 's-Gravenhage (7% van de kandidaten op 3.2% van de Nederlandse inwoners) en Rotterdam (4% op 3.7% van de Nederlandse inwoners) als woonplaatsen met de meeste kandidaten.

Je kunt in het kandidaten-overzicht filteren op woonplaats en het dus voor jouw woonplaats bekijken, maar de tien woonplaatsen met de meeste kandidaten zijn:

  1. 114 in Amsterdam
  2. 77 in 's-Gravenhage
  3. 47 in Rotterdam
  4. 38 in Utrecht
  5. 25 in Almere
  6. 19 in Groningen
  7. 13 in Zwolle
  8. 12 in Eindhoven
  9. 12 in Leiden
  10. 11 in Leeuwarden

Buitenland

9 kandidaten wonen niet in Nederland

Van Forum voor Democratie, Nieuw Sociaal Contract en BVNL wonen elk twee kandidaten in het buitenland.

Het gaat om deze kandidaten:

Landelijk of stedelijk

38% woont in zeer sterk stedelijk gebied

Daarmee zijn die zeer sterk stedelijke oververtegen­woordigd.

Het CBS deelt gemeentes in op stedelijkheid. Op basis van de woonplaats van een kandidaat kunnen we dus zeggen of die in stedelijk of landelijk gebied woont.

Een kaart van Nederland met verschillende felheid van kleuren per gemeente. Steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of Utrecht zijn felgekleurd, de Waddeneilanden, Friesland, Drenthe en Groningen zijn lichtgekleurd.
De stedelijkheid visueel aangegeven: een fellere kleur betekent stedelijker. CBS heeft een volledige dataset. Dit kaartje is gebaseerd op werk van JrPol (CC BY-SA 3.0).

Natuurlijk wonen er ook meer mensen in de (zeer) sterk stedelijke gebieden dan in de niet stedelijke. Ook als we dat in ons achterhoofd houden zijn de stedelingen oververtegenwoordigd op de kandidatenlijsten.

Het percentage kandidaten en inwoners per stedelijkheids-niveau
Niveau Kand. Inw.
Zeer sterk stedelijk 38% 26%
Sterk stedelijk 27% 30%
Matig stedelijk 12% 15%
Weinig stedelijk 15% 22%
Niet stedelijk 6% 7%
Onbekend 2% 0%

Bronnen ->

Onze informatie komt uit verschillende bronnen, zoals de Kiesraad, het CBS, Kadaster, Verkiezingsarchief en Wikidata.